Digitalizace DNA

Rozvíjející se oblast Cyberbiosecurity zkoumá celou novou kategorii rizik, která přichází se zvýšeným využíváním počítačů v biologických vědách. Nejhlavnější hrozbou je sabotáž strojů a zařízení používaných ve vědě a zneužití DNA za účelem destruktivních biomateriálů.
 dna řetězec
V roce 2010 jaderná elektrárna v Íránu zažila záhadné poruchy zařízení. O měsíce později byla bezpečnostní firma vyzvána k řešení problému. Objevili škodlivý počítačový virus. Virus, nazývaný Stuxnet. Porucha vypínala třetinu zařízení a zabránila rozvoji íránského jaderného programu.
 
Na rozdíl od většiny virů se Stuxnet nezaměřoval pouze na počítače, ale napadl zařízení řízené počítači.
 
Spojení informatiky a biologie otevřelo dveře úžasným objevům. Pomocí počítačů dekódujeme lidský genom, vytváříme organismy s novými schopnostmi, automatizujeme vývoj drog a měníme bezpečnost potravin.
 
Narušení počítačové bezpečnosti mohou způsobit fyzickou škodu. Co kdyby tyto škody měly biologické důsledky? Mohly by bioteroristé cílit vládní laboratoře studovat infekční nemoci? A co farmaceutické společnosti vyrábějící léky na záchranu života? Vzhledem k tomu, že vědci v oblasti vědy se více spoléhají na digitální pracovní postupy, pravděpodobnost, že se tyto hrozby budou zvyšovat, je poměrná.
 dna výzkum
Jednoduchost přístupu ke genetickým informacím demokratizovala vědu. Dnes mohou vědci používat chemické procesy k produkci syntetické DNA. Sekvence těchto molekul je často generována pomocí softwaru. Stejným způsobem, jakým používají elektrotechnici software pro navrhování počítačových čipů, používají genetičtí inženýři software pro navrhování genů.
 
To znamená, že přístup k určitým fyzikálním vzorkům již není nezbytný k vytvoření nových biologických vzorků. Vše, co potřebujete k vytvoření nebezpečného lidského patogenu, je přístup na internet, což může mít fatální důsledky.