Odškodnění po autonehodě může požadovat každý, komu byla způsobena újma

Autonehody nejsou v žádném případě příjemnou záležitostí pro žádnou ze zúčastněných stran. Pokud nedojde během nehody k žádnému zranění, je to samozřejmě jedině dobře. V mnoha případech ovšem účastníci dopravních nehod takové štěstí nemají. A právě v těch případech přichází většinou na řadu právě odškodnění po autonehodě.

Poškozený automobil

Kdo má nárok na odškodnění po autonehodě?

Odškodnění po autonehodě https://www.poradnaodskodneni.cz/page/381-nahrada-skody-po-dopravni-nehode může získat prakticky každý, komu vznikla nehodou újma a přitom ji 100 % nezavinil. Výše odškodnění je závislá na mnoha faktorech a náhrada škody po dopravní nehodě má promlčecí lhůtu 3 roky. Po autonehodě můžete mít nárok na odškodnění za:

  • bolestné (Lze nárokovat i opakovaně podle zdravotního stavu)
  • trvalé následky ( Konkrétně za ztížení osobního, pracovního i společenského života.)
  • ztrátu výdělku
  • úmrtí

V případě zdravotní újmy je postupováno samozřejmě podle tzv. tabulek, které újmu vyhodnotí a následně je vyplacena určitá výše odškodného. Pojišťovna bude samozřejmě požadovat lékařské zprávy či vyplnění řady formulářů. Může si rovněž vyžádat další odborná vyšetření či vyhotovení znaleckého posudku. V řadě případů jsou vyplácené částky několikanásobně nižší, než-li ty, které by poškozenému měly adekvátně náležet.

Odtahování automobilu

Právní pomoc je v případě odškodného vhodnou volbou

Pokud si chcete zajistit co možná nejvyšší odškodnění je vhodné využít právní služby. Zkušený právník dokáže mnohdy od pojišťovny získat několikanásobně vyšší odškodnění než v případě, že budete jednat s pojišťovnou vy. V případě, že vám bylo již bylo odškodnění vyplaceno, je možné nechat si vypracovat tzv. revizi.

Revize výše odškodnění je vhodná pro každého. Odborníky je případ zhodnocen a případně pomohou se získáním vyšší částky či dalších nároků. Výhodou je, že předem neplatíte žádné poplatky za poskytnuté služby. Ty jsou hrazeny až v případě, kdy dojde k vyplacení odškodného