Změna zdravotní pojišťovny

Jestliže nyní promeškáte příležitost změnit vaši zdravotní pojišťovnu, na další podání žádosti o přestup budete čekat dalších sedm měsíců. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za dvanáct měsíců. K nové pojišťovně je možné potom přejít od prvního ledna, anebo od prvního července. Je však třeba, abyste změnu zdravotní pojišťovny nahlásili alespoň tři měsíce dopředu.
láska v rodině

Výběr zdravotní pojišťovny

U nás v Česku existuje celkem sedm zdravotních pojišťoven. Každá z těchto zdravotních pojišťoven získává své klienty svými nabídkami na celou řadu výhod, benefitů a bonusů. Tyto bonusy a benefity se u zdravotních pojišťoven každý rok trochu mění. Při výběru zdravotní pojišťovny je však třeba si ověřit, se kterými zdravotnickými zařízeními a lékaři má ta která pojišťovna smlouvu.

Jak změnit zdravotní pojišťovnu

Přestup k jiné pojišťovně je poměrně jednoduchý. V první řadě je třeba vyplnit a podat přihlášku k nové pojišťovně. Přihlášku můžete potom podat na kterékoliv libovolné pobočce zdravotní pojišťovny. U většiny zdravotních pojišťoven je to možné i online anebo písemně. Jako doklady si pro návštěvu ve zdravotní pojišťovně přepravte:
·         platný občanský průkaz
·         rodný list
·         kopii živnostenského listu
·         přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok
·         potvrzení o studiu
·         potvrzení o přiznání důchodu
·         evidenci v úřadu práce
·         potvrzení z pracovního úřadu
Pokud se jedná o novorozené děti, změna zdravotní pojišťovny možná není. Novorozené děti se totiž automaticky stávají pojištěncem stejné zdravotní pojišťovny, jako jejich matka. Narození dítěte by se mělo hlásit pojišťovně do osmi dnů. Změna zdravotní pojišťovny u starších dětí je již možná, a to podle stejných pravidel jako pro dospělé.
bota nad slupkou

Komu změnu hlásit

·         Svému zaměstnavateli.
·         Svému lékaři, či lékařům.
 Přehled zdravotních pojišťoven:
·         Všeobecná zdravotní pojišťovna
·         Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
·         Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
·         Oborová zdravotní pojišťovna
·         Vojenská zdravotní pojišťovna ČR