Informační technologie

    Celým názvem Informační technologie je obor, který se zabývá sběrem, vývojem a zdokonalováním procesů a metod kontroly. Dále pak uchováváním, vyhledáváním, zobrazováním a řešením informací a dat, která zahrnují automatizaci těchto procesů. 
    Informační technologie dále spadají pod informační a komunikační technologie, pod které spadá i informatika. Na rozdíl od ní se informační technologie zaměřují na hardware, software, sítě a metodiky, zatím co informatika je jen o práci s daty. 
    Lidé, kteří se zabývají IT, tento obor definují různě, například jako technologii, která je určena pro sběr, zpracování, řízení a vyhledávání dat. Nebo také jako systém metod, programů a postupů, kterými se provádí maximální využití blízkých i vzdálených zdrojů, díky komunikaci v počítačových sítích. 

Starý počítač
Informační a komunikační technologie
    Nebo-li také IKT, je souhrn oborů, které se, zjednodušeně řečeno, zabývají komunikací a prací s informacemi. 
    Hlavním nástrojem, který se používá k činnostem spadající pod IKT, je počítač. Stolní počítač je zařízení, které díky programům dokáže zpracovávat informace. Součástí počítače je také monitor, který zobrazuje aktuální textovou, nebo grafickou informaci. Dále jej tvoří počítačové skříně, myš a klávesnice. 
    Počítačové skříně slouží k mechanickému upevnění všech ostatních vnitřních dílů a částí počítače. 

Software
    Jedná se o vybavení počítače programy, které nám umožňují práci. Dále jej dělíme na operační systém (prostředí, ve kterém uživatel může ovládat procesy a akce na počítači) a aplikace (programy, které slouží k uspořádání informací a dat). 
    V softwaru se také setkáváme s:
    Jednotkou objemu uložených dat – Bit (b), Byte (B), Kilobyte (KB), Megabyte (MB), GigaByte (GB) a TerraByte (TB).
    Freeware – Program, jehož používání je zdarma.
    Shareware – Program, který má základní verzi zdarma, ale plná verze je již zpoplatněna. 
    Warez – Nelegální programy.
    Internetové prohlížeče – Zobrazuje www obsah na internetu.
    Android – Operační systém, který využívají především tablety a chytré telefony.
     Virus – Škodlivý software, který se šíří především na internetu. Napadá počítač, ničí operační systém, nebo odesílá data uživatele svému tvůrci. 
    Antivirus – Chrání počítač před viry. 

počítačový virus
Hardware
    Hmatatelné vybavení počítače, jehož základ tvoří počítačová skříň, obrazovka, klávesnice, myš a dále:
    Procesor – Jde o nejdůležitější, základní vybavení počítače, které vykonává všechny akce. 
    Základní deska – Připojují se k ní ostatní části počítače. Tím, že všechny části propojuje, jim poskytuje také elektrické napájení.
    Pevný disk – Zařízení, které slouží k uschování většího množství dat díky magnetickému záznamu.
    Paměti – V této časti se vykonávají všechny operace. Paměti se dělí na ROM a RAM
ROM – Slouží ke čtení informací, které uschovává i po vypnutí počítače.
RAM – Je možné v ní vykonávat textové, a jiné úpravy. Informace uchovává pouze po dobu, kdy je počítač zapnutý.