Muži jsou stále muži

Vraťme se do doby dávno minulé, do doby, kdy člověk žil v tlupách, živil se lovem a hledáním všeho, co bylo alespoň trochu k snědku. Musel si vystačit s primitivními nástroji a nemohl využívat nejrůznějších výdobytků moderní doby. V této době a existuje o tom nespočet provedených výzkumných šetření a sepsaných odborných prací, existovaly jen dva druhy lidí. Jeden druh se nazýval muž, druhý byl pojmenován žena.

druhy v pravěku

Postavení těchto dvou druhů bylo jasně dáno. Muž, coby silnější z obou druhů, se staral o to, aby ulovil něco k snědku. V jedné tlupě vždy žilo více mužů, bylo tedy možné, aby muži spojili své síly a troufli si i na lov větších zvířecích druhů. Pochopitelně, čím větší zvíře, tím větší nasazené úsilí mužů, kteří při lovu museli vynaložit veškeré své síly, aby byla kořist zdárně přemožena.

Žena měla také jasně dané úkoly. Starala se o drobnější záležitosti, které těžký život vyžadoval. Starala se o sběr divokých plodů, zpracovávala kůži ulovených zvířat. Těch činností bylo nepřeberné množství.

muž a žena

Příběh obou druhů byl prostému obyvateli naší malé země často představován ve škole při výuce dějepisu, ale tak nějak byl přirozeně lidmi vnímán i v rámci běžného života. V poslední době ovšem příběh získává nových rozměrů. Byl zjištěn nový fakt, že neexistují jen dva druhy lidí, ale druhů je mnohem více. Jak teď vůbec poznáme, s kým vůbec mluvíme? Se ženou, mužem nebo s kým vůbec? Navíc naše současná společnost vyžaduje, aby ženy dělaly tu samou práci jako muži. Dokonce na to existují i různé předpisy a tabulky.

Vůbec nejsem zastánce nadřazenosti muže, ale byl bych pro to, aby staré ustálené pořádky nebyly bořeny vymýšlením nových. Muž ať je hlavou rodiny, ať se o svou rodinu řádně stará a vykonává těžší práci. Muž, ať miluje svou ženu a zahrnuje příslušnici něžného pohlaví jen láskou a vším dobrým. A hlavně, budiž zachován po staru pojem muž a žena.