Základní www informace

Kdo by to byl řekl, že web nebyl cílem výzkumu, během nějž vnikl. Byl to vlastně jenom takový náhodný vedlejší vynález. Původním důsledkem výzkumu, jehož byl web plodem, byl rozsáhlý a velmi složitý fyzikální výzkum ve výzkumném centru CERN ve Švýcarské Ženevě. Inu, to se stává i těm nejlepší vědátorům – zeptejte se vynálezců mikrovlnné trouby.

Co znamená zkratka HTML?
Pod zkratkou se ukrývá název „Hyper text mark-up language“. Jedná se jazyk programátorů, jehož prostřednictvím se vytváří sdílené textové dokumenty, založené na hypertextech tak, jak to vymyslel Tim Berners-Lee v 89. roce. Pomocí speciálních značek, které byly pro tento jazyk vytvořeny, vzorec HTML jazyka vytváří dokonalou konfiguraci mezi webovým prohlížečem a informacemi, které lze na síti najít.

Tato konfigurace zajišťuje, že informace, které nalezneme, se budou nacházet ve formátu, který jsme schopni rozluštit, a s funkcemi, které potřebujeme, aby obsah sdíleného dokumentu měl. 

V praxi si uveďme alespoň základní příklady:
Chceme-li, aby se následující text zobrazil kurzívou, použijeme k tomu příslušné HTML značky, které zaručí, že na internetové stránce klient uvidí správný text napsaný správným typem zvýraznění. V HTML kódu vypadá kurzíva takto: kurzíva. Chceme-li, aby se řádky zalamovaly podle toho, jak chceme my, používáme na začátku řádku

a na jeho konci

Co je to http?
Pod touto zkratkou se skrývá série standardů, které protokolují datovou komunikaci mezi www stránkou na webovém serveru a informacemi, které hledáme pomocí vyhledávačů. Mimochodem, první takovýto http protokol byl nadefinován v roce 1999, tedy deset let poté, co Berners-Lee nadefinoval hypertext jako základ síťového sdílení obsahu, který se ke sdílení a orientaci na síti používá dodnes, jen s více alternacemi.