Kontokorent využíváme na krátkodobé překlenutí nedostatku financí

Kontokorentní  úvěr, neboli kontokorent, je doplňující služba k běžnému bankovnímu účtu. Umožňuje každému majiteli tohoto účtu čerpat finanční prostředky až tzv. do mínusu. Počet období, kdy bankovní klient svůj účet přečerpá do mínusu, není omezen, je možné tedy běžně vybírat z účtu do mínusu třeba každý měsíc. Do jaké výše je možné kontokorent využít, vždy banka klienta informuje předem a tato skutečnost musí být uvedena ve smlouvě o zřízení běžného účtu.
mince a hodiny
Klient se zároveň bance zavazuje vypůjčené prostředky kontokorentem uhradit v předem stanoveném termínu. V zásadě lze říci, že kontokorent je jakýsi krátkodobý bankovní úvěr, který je zpravidla nutné uhradit nejpozději do dvanácti měsíců od jeho čerpání. Ne každá banka je však tak benevolentní a některé banky požadují vypůjčené peníze splatit v kratší lhůtě. Bývá to nejčastěji lhůta půlroční.
anglické mince

Výhody kontokorentu

Tou zřejmě nejpodstatnější je zajištění pravidelných plateb inkasa, pojistek a SIPO v okamžiku, kdy není na účtu dostatek prostředků. Bývá to v době, kdy kupříkladu se zaměstnavatel opozdil s výplatou, a kdy je na účtu zaveden pevný termín trvalého příkazu k úhradě. Většina klientů bank si také kontokorent zřizuje právě z tohoto důvodu. Někteří lidé jej ovšem využívají pravidelně pro nákup nějakého zboží, které se jim jednoduše zamlouvá, a nechtějí s jeho pořízením příliš otálet. Kontokorent takto snadno řeší běžné krátkodobé půjčky, které by si jinak museli lidé sjednávat nebankovní cestou s problematickými podmínkami a úroky.
peníze jako špína
Úroková sazba kontokorentu se zpravidla pohybuje v rozmezí od 10 do 22 procent. Podnikatelé mohou často čerpat kontokorent ještě výhodněji, a to s nižším úrokem a zároveň s vyšší částkou kontokorentu. Výše kontokorentu u fyzických osob, kteří  nejsou podnikateli, se pohybuje v částkách od 5000 Kč do dvojnásobku jejich čistého měsíčního příjmu.